top of page
Søg
  • Forfatters billedeClemenstrykkeriet

Opretholder produktionen og følger COVID-19 anbefalinger

Da COVID-19 fortsætter med at udvikle sig, vil vi gerne informere dig om de forholdsregler, der er truffet af Clemenstrykkeriet. Vi forstår, at der kan være mange bekymringer i denne situation, men vi kan forsikre dig om, at vores firma vil gøre en stor indsats for at undgå problemer på grund af en pandemi.Vi har truffet en række forholdsregler for at beskytte vores medarbejders og kunders sundhed. Vi har stoppet alle udenlandske delegationer af Clemenstrykkeriets ansatte og kundebesøg. Vi har også begrænset til minimum direkte kontakter mellem ansatte i virksomheden og kontakter mellem ansatte i Clemenstrykkeriet og personer uden for virksomheden. Vi begrænser muligheden for at komme ind i virksomhedsbygningerne af personer, der ikke er ansat i Clemenstrykkeriet. Vi uddanner medarbejdere til at tage særlige forholdsregler og hygiejne. Dette inkluderer gode hygiejnevaner, som at vaske hænderne regelmæssigt, dække deres mund og næse, når de nyser eller hoster, osv. Vi har også intensiveret aktiviteter i forbindelse med at opretholde renlighed og hygiejne i produktionsområdet. Vi har ændret arbejdstiderne til 2 teams á 3 dages arbejdsuge i et foreløbig 4 ugers forløb og dermed opretholder vi personale til en normal 6 dages arbejdsuge. Vi har samtidig opdelt produktionen i små enheder med 100% adskillelse af medarbejderne, arbejdsopgaver som kan løses fra hjemmearbejdsplads er rykket ud af virksomheden, således at risiko minimeres bedst muligt såfremt en ansat skal i karantæne og dermed kan vi opretholde en normal produktion i denne svære tid.


English

Because the COVID-19 continues to develop, we would like to inform you about the precautions taken by Clemenstrykkeriet. We understand that there may be many concerns in this situation, however we assure you that our company will do a high effort to avoid problems due to a pandemic. We have taken a number of measures to protect the health of our employees and clients. We have stopped all foreign delegations of Clemenstrykkeriets employees and customer visits. We have also limited to the minimum direct contacts between employees in the company and contacts between employees of Clemenstrykkeriet and people outside the company. We limit the possibility of entering the company buildings by people not employed in Clemenstrykkeriet. We educate employees in taking special precautions and hygiene. This includes good hygiene habits such as washing their hands regularly, covering their mouth and nose when they sneeze or cough, etc. We have also intensified activities related to maintaining cleanliness and hygiene in the production area. We have changed the working hours to 2 teams using a 3 day work week over a continuous 4 week period and thus we maintain staff for a normal 6 day work week. At the same time, we have divided the production into small units with 100% separation of the employees, if homework is possible this is established, so that risk is minimized as much as possible if an employee in one unit needs to be in quarantine and thus we can maintain normal production during this difficult time.

30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page